دوربین مداربسته دام

دوربین مداربسته دام توربو اچ دی هایک ویژن Hikvision


دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IR

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IRتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقفی..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT1

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT1

دوربین مداربسته دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT1تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT3

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT3

دوربین مداربسته دام 1 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56C0T-IT3تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقفی..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRM

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRM

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMMتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سق..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D1T-VFIR3

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D1T-VFIR3

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل لنز متغیر هایک ویژن مدل DS-2CE56D1T-VFIR3تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهر..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1E

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1E

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1Eتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سق..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3تکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3E

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3E

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3Eتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سق..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3Z

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3Z

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT3Zتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سق..

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITM

دوربین توربو اچ دی هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITM

دوربین مداربسته دام 2 مگاپیکسل هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITMتکنولوژی توربو اچ دیشکل ظاهری دام یا سقف..

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)